Privacy en arbo

Overdracht persoonsgegevens Overdracht van persoonsgegevens valt onder de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Wbp. De werkgever, die vaak de verantwoordelijke hiervoor is, moet dit correct regelen. Speciale aandacht hiervoor geldt als het gegevens van verzuim betreft. Als de werkgever een contract met een andere arbodienst aangaat, wordt er een nieuw contract gesloten. Dit valt […]