SROI verplichtingen

De afkorting SROI staat voor Social Return on Investment. Dit principe kan op meerdere manieren worden uitgelegd en op verschillende niveaus worden toegepast, maar het idee erachter blijft gelijk. In dit artikel gaan we uit van de definitie die de overheid hanteert. Het principe draait erom dat er een investering plaatsvindt. Deze investering moet dan (gedeeltelijk) een sociaal rendement opleveren. Met andere woorden: het moet tot verbeteringen leiden op sociaal of maatschappelijk vlak. Dit gebeurt bij de overheid vaak in de vorm van een aanbesteding.

Aanbestedingen

De overheid moet, zowel op landelijk als lokaal niveau, vaak investeringen en aankopen doen. Als het om grotere bedragen gaat, doet zij dit in de vorm van aanbestedingen.
Een aanbesteding is in feite een omschrijving van de opdracht die publiekelijk bekend wordt gemaakt. De opdrachten kunnen gaan om diensten, producten of werken. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich hierop inschrijven en meedingen. Uiteindelijk bepaalt de overheid welk bedrijf het meest geschikt is en dus de opdracht wint.

Social Return on Investment (SROI)

Sinds 2011 stelt de overheid een eis aan aanbestedingscontracten van meer dan €250.000,-.
Deze eis is in navolging van Europese richtlijnen en houdt in dat een deel van de som (meestal 5% of meer) besteed moet worden aan het verschaffen van werk, een leerwerkplek of een opleiding/training aan een speciale doelgroep. Deze doelgroep bevat mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zoals uitkeringsgerechtigden, mensen in de ziektewet, gehandicapten, mensen zonder opleiding of bijvoorbeeld huisvrouwen die weer willen gaan werken. Met de SROI wil de overheid de arbeidsparticipatie bevorderen en achtergestelden meer betrekken in de maatschappij.

Verplichting

De SROI is voor bedrijven in principe een verplichting die zij na moeten komen. Willen zij dit niet, dan krijgen ze ook geen contract. De overheid (dat wil zeggen lokale overheid, provincies of gemeenten) moeten toezien op naleving van deze verplichting. Er tegenover staat dat de overheid ook een verplichting heeft. De eisen die zij stelt aan de Social Return on Investment moeten volgens de wet redelijk en uitvoerbaar zijn voor het desbetreffende bedrijf. Wil je als bedrijf ondersteuning bij de invulling van de SROI verplichting, dan zijn er diverse instanties en bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn en je erbij kunnen helpen.