Het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht, een onderdeel van het recht

Het arbeidsrecht is een onderdeel van het Sociaal Recht. Het arbeidsrecht is onderscheiden in het collectief arbeidsrecht en het individueel arbeidsrecht. Het recht van de arbeid zorgt dat de verhouding tussen een werkgever en een werknemer goed en eerlijk is. Een werknemer is iemand die zich door een arbeidsovereenkomst verbindt aan het gezag van de werkgever in ruil voor loon, zoals bijvoorbeeld geld.

Advocatenbureaus en arbeidsrecht
Veel bureaus voor advocaten zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij stellen arbeidsovereenkomsten, uitzendovereenkomsten, oproepcontracten en personeelsreglementen op. Verder houdt het arbeidsrecht zich nog bezig met onderwerpen zoals mediation, arbeid en zorg, arbeidsomstandigheden, reorganisaties, het uitzenden van personeel, gelijke behandeling, cao’s, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, medezeggenschapskewesties en pensioenskwestes.

Master arbeidsrecht
Na het voltooien van de bachelor Rechtsgeleerdheid is het mogelijk om een master arbeidsrecht te gaan volgen. Hierbij vergaar je een grondige theoretische kennis van het arbeidsrecht. Daarnaast doe je ook praktische ervaring op. Tijdens de master ontwikkel je juridische-analytische vaardigheden.

De geschiedenis van het arbeidsrecht
De contractvoorwaarden stonden in het begin van de 20ste eeuw nog niet vast. De contractvrijheid werd langzaam minder doordat de wetgeving steeds strenger werd. De wetgeving veranderde omdat er een groot machtsverschil was tussen de burgers. Nu is er helemaal geen sprake meer van contractvrijheid. De werknemers worden tegenwoordig goed beschermd door de wetgeving. Voorbeelden zijn de regels over ontslag en een arbeidsongevallenverzekering. De welvaart is door deze verandering ook beter verdeeld.