Privacy en arbo

Overdracht persoonsgegevens

Overdracht van persoonsgegevens valt onder de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Wbp. De werkgever, die vaak de verantwoordelijke hiervoor is, moet dit correct regelen. Speciale aandacht hiervoor geldt als het gegevens van verzuim betreft.

Als de werkgever een contract met een andere arbodienst aangaat, wordt er een nieuw contract gesloten. Dit valt onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. In dit stadium kan de OR reeds opletten of de overdracht van gegevens ook zorgvuldig en vertrouwelijk gebeurt. De werkgever kan alle gegevens laten overdragen (en hiervoor betalen), of kan zich beperken tot de dossiers van medewerkers die recent verzuimproblemen hebben. Een regel moet duidelijk zijn: de medewerker moet schriftelijk toestemming geven. Als de toestemming wordt onthouden, blijven de gegevens bij de oude arbodienst, die deze gegevens vervolgens tien jaar later zal vernietigen.

Voor de werkgever zijn er trouwens heel wat meer vragen die beantwoord moeten worden als het bedrijf naar een nieuwe arbodienst gaat. Kijk hiervoor op het Thema Arbo (nog in ontwikkeling). Voor vragen die toch overblijven kunt u altijd hier terecht.

Geef een reactie