Functiewaardering

Meten is weten!

Binnen niet al te grote organisaties lijkt het vaak relatief gemakkelijk vast te stellen wie waarde heeft voor de organisatie. In het bijzonder van bepaalde groepen, verkopers bijvoorbeeld, is deze waarde vrij gemakkelijk aan te tonen. Op basis van deze kennis kan de vertaling naar het salaris van die medewerker zonder te veel moeite worden gemaakt. Bonus- of provisiesystemen zijn voorbeelden van het belonen op deze basis. Van medewerkers die een functie hebben die niet direct gekoppeld is aan omzetten of hoeveelheden productie is een dergelijke relatie veel moeilijker aan te geven. Met name bij meer intern gerichte functies, zoals secretariaat en receptie, zijn eerder de kwaliteit van het werk en de mate van ondersteuning belangrijk voor een bedrijf.

Maar hoe vertaalt zich dat in een juist salaris? Wanneer binnen organisaties meerdere soorten functies zijn, soms zelfs per afdeling verschillend, ontstaat al gauw de behoefte aan een methode, die een objectieve vergelijking mogelijk maakt.

Het Zuidema Functiewaarderingssysteem (ZFWS®) is zo’n methode. Het is een ook door vakorganisaties erkend systeem van functiewaardering, dat reeds sinds lange tijd wordt ingezet bij zowel profit- als non profitorganisaties. De waardering van functies vindt plaats op basis van door het management en betrokken medewerkers geaccepteerde functiebeschrijvingen. Deze functiebeschrijvingen worden volgens een gestructureerde aanpak opgebouwd, waarna aan de hand van een aantal voor het functieniveau bepalende kenmerken de waarderingsgegevens worden verwerkt tot scores. Deze kenmerken zijn: kennis, bewegingsvaardigheid, uitdrukkingsvaardigheid (mondeling en schriftelijk), verantwoordelijkheid (functionele- en directieverantwoordelijkheid), leidinggeven (direct en functioneel) en contact. Het verwerken van de gegevens tot scores en een tekstmatige weergave van de waardering per functie vinden geautomatiseerd plaats. Alle functies binnen een organisatie zijn op deze wijze met elkaar te vergelijken en in te delen in klassen of schalen van een beloningssysteem.

WCP Personeelsmanagement B.V. heeft als licentiehouder van het Zuidema Functiewaarderingssysteem (ZFWS®) hiervoor opgeleide adviseurs beschikbaar, die u kunnen ondersteunen, wanneer u de in uw organisatie voorkomende functies wilt vergelijken en indelen. Wanneer u meer informatie wenst over de mogelijkheden die het Zuidema Functiewaarderingssysteem (ZFWS®) u kan bieden, of concreet inzet overweegt, klik dan hier en maak Online contact voor een afspraak.

Ook voor de functiewaarderingssystemen ISF/SAO en FWG voor de metaal en de zorgsector zijn licenties én ervaring aanwezig.

Geef een reactie